Harpo Sp. z o.o. przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników sklepu internetowegohttps://harposoftware.com. Dane gromadzone w dziennikach logów wykorzystywane są wyłącznie do celów administrowania serwisem internetowym. Twoje dane chronimy także od strony technicznej i w każdym momencie służymy wyjaśnieniami dotyczącymi Twojej prywatności.

Ilekroć w niniejszej Polityce Prywatności mowa jest o „Usłudze” pod pojęciem tym należy rozumieć usługi świadczone przez Harpo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-737) przy ul. 27 Grudnia 7 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 119735, NIP: 7810000455, REGON 004812597,zwaną dalej Harpo przy użyciu sklepu internetowego umieszczonego pod adresem internetowym: https://harposoftware.comzwanego dalej Sklepem Internetowym, a także akcje promocyjne, ankiety, konkursy i inne akcje skierowane do Użytkowników Sklepu Internetowego. Szczegółowe zasady dotyczące korzystania z poszczególnych usług określone zostały w regulaminie Sklepu Internetowego.

Zasady zbierania danych i rodzaj zbieranych danych Użytkowników

 1. Harpo przechowuje zapytania http kierowane do serwera, na którym umieszczony jest Sklep Internetowy. W konsekwencji Harpo zna np. czas nadejścia zapytania, czas wysłania odpowiedzi, czas wizyty, przeglądane treści, liczba i rodzaj otwieranych podstron, nazwę stacji klienta, informację o błędach jakie wystąpiły w trakcie realizacji transakcji, informację o przeglądarce użytkownika, publiczne adresy IP (adresy, z których Użytkownicy korzystają w trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego), w przypadku, w którym przejście do Sklepu Internetowego nastąpiło z innej strony za pomocą odnośnika adres tej strony.

 2. Wskazane wyżej dane nie identyfikują konkretnych osób korzystających ze Sklepu Internetowego

 3. Dane wskazane w ust. 1 wykorzystywane są wyłącznie w celach związanych z działalnością Sklepu Internetowego, badaniem rynku i ruchu internetowego w ramach Sklepu Internetowego.

Dane osobowe

 1. Do przeglądania zawartości Sklepu Internetowego nie jest konieczne podanie przez Użytkownika danych osobowych.

 2. Korzystanie z Usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego może wiązać się z koniecznością podania Danych Osobowych. W powyższym przypadku niepodanie Danych Osobowych może ograniczyć lub uniemożliwić korzystanie z Usług.

 3. Podanie Danych Osobowych może być także niezbędne w innych sytuacjach, o czym Użytkownik zostanie poinformowany.

 4. Informacje o przetwarzaniu danych

Zakres przekazywanych informacji odpowiada wymogom wynikającym z unijnych przepisów o ochronie danych osobowych tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

Administratorem Pani/a danych osobowych jest Harpo sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, e-mail: info@harpo.com.pl. Harpo – jako administrator danych - dołoży wszelkich starań, aby w jak najpełniejszym stopniu zrealizować wymogi Rozporządzenia RODO i w ten sposób chronić Twoje dane osobowe.

W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@harpo.com.pl, który to Inspektor pełni nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych

Dane będą przetwarzane w celu zapewnienia prawidłowej jakości obsługi na podstawie wyrażonej zgody.

Dane nie mogą być udostępniane osobom trzecim. Jeśli zajdzie konieczność udostępnienia danych w celu prawidłowej realizacji usług możliwe będzie to wyłącznie na podstawie odrębnie wyrażonej zgody

Dane nie bedą przekazane przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Administrator informuje, że w tym celu zostały zastosowane zabezpieczenia techniczne, w celu uzyskania kopii danych proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.

Dane będą przechowywane przez okres 25 lat.

Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych.

Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Korzystając z serwisu wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Administrator

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Harpo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu(61-737) przy ul. 27 Grudnia 7wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 119735, NIP: 7810000455, REGON 004812597.

Zasady zbierania danych osobowych, zakres zbieranych i przetwarzanych danych osobowych

 1. W zależności od Usługi, z której zamierza skorzystać Użytkownik, Użytkownik może zostać poproszony w szczególności o podanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres pocztu elektronicznej. Szczegółowe wskazanie danych osobowych, jakie powinien podać Użytkownik w celu skorzystania z konkretnej usługi zawiera regulamin Sklepu Internetowego.

 2. Dane osobowe przetwarzane są w celach świadczenia Usług, w celu marketingu usług i produktów własnych Administratora oraz w innych prawnie uzasadnionych celach.

 3. Dane osobowe podawane są przez Użytkowników dobrowolnie, a Użytkownicy mają prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania, jak również prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania. Dane są zbierane i przetwarzane wyłącznie na podstawie zgody Użytkownika oraz w przypadkach, w których Administrator upoważniony jest do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

 4. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie następujący zakres czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, uaktualnianie, prostowanie i usuwanie. 

Informacje handlowe

 1. Pod warunkiem wyrażenia zgody przez Użytkownika, Harpo może przesyłać Użytkownikom informacje handlowe dotyczące usług i produktów swoich partnerów. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę.

 2. Pod warunkiem wyrażenia uprzedniej zgody przez Użytkownika, Harpo może przesłać Użytkownikowi ankietę dotyczącą oferowanych usług, produktów lub Sklepu Internetowego.

Wykorzystywanie plików Cookies

Sklep Internetowy wykorzystuje do pewnych funkcji pliki Cookies Użytkownika. Użytkownik jest o tym informowany przy pierwszym wejściu na stronę https://harposoftware.com. Użytkownik może nie wyrazić na zgody na korzystanie z plików Cookies. Pliki cookies, to małe pliki tekstowe przechowywane na komputerze Użytkownika identyfikujące Użytkownika w sposób niezbędny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Pliki cookies nie ingerują w integralność systemu operacyjnego lub danych Użytkownika, nie służą do instalowania jakichkolwiek programów lub aplikacji, nie zmieniają też ustawień komputera. Pliki cookies działają pod warunkiem, że są akceptowane przez przeglądarkę i nie są usuwane z twardego dysku.

Linki do stron osób trzecich

Serwis Internetowy zawiera odnośniki do innych stron internetowych. Harpo nie sprawuje kontroli nad stronami osób trzecich, nie kontroluje treści zamieszczanych na takich stronach, nie jest odpowiedzialna za ich dostępność i nie może ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na takich stronach internetowych.

Kontakt

Użytkownicy mogą kontaktować się z Administratorem także pod adresem: Harpo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. 27 Grudnia 7, 61-737 Poznań, tel. 61 853-14-25/ fax:61 853-14-19), e-mail: harposoftware@harpo.com.pl.


Web design: aweo.pl